۵ کتاب پرطرفدار پاییز ۹۹

در این مجموعه ۵ خلاصه کتاب که به عنوان ۵ کتاب پرطرفدار به انتخاب کاربران بوکاپو در دسته بندی‌ها و موضوعات مختلف برگزیده شده‌اند گنجانده شده است.

اپلیکیشن بوکاپو
کاربردی‌ترین اپلیکیشن مطالعه
خلاصه صوتی و متنی برترین کتاب‌ها