۵ کتاب پرطرفدار پاییز ۹۹

در این مجموعه ۵ خلاصه کتاب که به عنوان ۵ کتاب پرطرفدار به انتخاب کاربران بوکاپو در دسته بندی‌ها و موضوعات مختلف برگزیده شده‌اند گنجانده شده است.