7 کتاب که هر دختری باید بخواند

همه زنان و دختران تمایل دارند تا به آرزوها و اهداف خود جامه عمل بپوشانند؛ اما برای رسیدن به این هدف لازم است تا شجاعت، بینش، استقلال و انگیزه کافی داشته باشند. این 7 خلاصه کتاب، تمام مواردی که برای درخشش در زندگی لازم دارید را برای‌تان به ارمغان می‌آورد.