مجموعه‌ای برای آشنایی بیشتر با تاریخ چیزهای ساده

تاریخ گذشتگان همیشه جذاب است؛ اینکه انسان‌های قبل از ما کجا بوده‌اند و چه کار کرده‌اند که حالا ما اینجا هستیم. گاهی اوقات، ساده‌ترین چیزهایی که در اطرافمان دیده می‌شوند و ممکن است اصلا به آنها توجه نکنیم، روزگار سختی را در طول تاریخ سپری کرده‌اند تا به اینجایی که ما هستیم برسند. آدم‌ها و دنیاهای عجیب و غریبی وجود داشته‌اند که ما با اینکه هیچ‌چیز از آنها نمی‌دانیم مدیونشان هستیم. این مجموعه بوکاپو اینجاست تا شما را در سفری تاریخی و برای آشنایی بیشتر با این چیزهای به‌ظاهر معمولی، همراهی کند.