سه کتاب پرطرفدار جشنواره تابستانه بوکاپو

جشنواره تابستانه بوکاپو به تازگی به پایان رسیده است، اما خلاصه ۳ کتاب که بیشترین استقبال را بین بوکاپویی‌های شرکت کننده در جشنواره داشتند، در این مجموعه حتما مطالعه کنید.