ایده‌های کاربردی برای زندگی بهتر

سمفونی ایده‌ها از برترین خلاصه کتاب های دنیاشما می‌توانید حتی در زمان های رفت و آمد خود که عموما استفاده بهینه‌ای از آن‌ها نمی‌شود، از طریق دانلود فایل صوتی خلاصه کتاب ها از اپلیکیشن بوکاپو، نکات کلیدی و مهم از متفکران برتر و شاخص دنیا را گوش کنید.