خلاصه کتاباول همه قانون‌ها را بشکنید!

First, Break all the Rules

اول همه قانون‌ها را بشکنید!
اول همه قانون‌ها را بشکنید!
First, Break all the Rules
۳.۵
۱۰ امتیاز ثبت شده است
آن‍چ‍ه‌ ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ م‍دی‍ران‌ دن‍ی‍ا در آن‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ع‍م‍ل‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د!
اثری از مارکوس باکینگهام، کورت کافمن (Marcus Buckingham, Curt Coffman)
مطالعه خلاصه کتاب
زمان مطالعه ۲۴ دقیقه
کتاب صوتی موجود است
درباره کتاب
مناسب چه کسانی است
درباره نویسنده

بهترین مدیران و رهبران چگونه افرادی هستند؟ این سوالی است که مارکوس باکینگهام و کرت کافمن با پشتیبانی موسسه گالوپ، شرکت تحقیقاتی و مشاور در زمینه عملکرد و بهره‌وری مدیریت در سطح جهانی، در کتاب اول همه قانون‌ها را بشکنید به آن پاسخ می‌دهند. آن‌ها به بررسی نتایج دو تحقیق علمی که یکی از آن‎‌ها درباره موارد مورد نیاز کارکنان در محل کار و دیگری در مورد تفاوت‌های شیوه مدیریت مدیران موفق و مدیران معمولی است، می‌پردازند و به این نتیجه می‌رسند که مدیران و رهبران برتر به کارمندان خود کمک نمی‌کنند تا بر نقاط ضعف خود غلبه کنند، بلکه با توجه به استعداد هر فرد با سپردن بهترین مسئولیت، بهترین نتیجه را در کمترین زمان دریافت می‌کنند.

نظرات کاربران

۴ نظر در مورد این خلاصه کتاب ثبت شده است.