4 کتاب برای اینکه دوست بهتری باشیم

داشتن دوستان خوب در زندگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای همه ما است؛ اما لازم است تا قبل از اینکه بخواهیم دوستان خوبی داشته باشیم، خود بتوانیم دوستی خوب باشیم. این 4 خلاصه کتاب به شما کمک می‌کند تا با تقویت مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی‌تان بتوانید دایره اجتماعی بزرگ‌تر و موثرتری داشته باشید.