3 کتاب جنجالی و خواندنی از یووال نوح هراری

«انسان از کجا آمده و به کجا می‌رود؟» این قطعا سوالی است که تا کنون برای همه ما پیش آمده است. با مطالعه سه‌گانه خارق‌العاده یووال نوح هراری به پاسخ او برای این سوال خواهید رسید؛ همچنین علاوه‌بر آشنایی با پیشینه بشر، به بینشی متفاوت از آینده پیش روی انسان دست خواهید یافت.