4 کتاب پیشنهادی ثروتمندان

تابحال از خود پرسیده‌اید که چرا بعضی از افراد به راحتی می‌توانند ثروت خود را افزایش دهند اما برخی دیگر علیرغم تلاش زیاد، درجا می‌زنند؟ این بدین علت است که ثروت‌آفرینی نیز همانند هر کار دیگری، قواعد مشخصی دارد و تا زمانی که آن‌ها را فرا نگیرید نمی‌توانید موفقیت چندانی کسب کنید. با مطالعه این 4 خلاصه کتاب، می‌آموزید تا طرز فکر خود را نسبت به پول و ثروت اصلاح کنید و آن‌ها را به خدمت خود بگیرید!