۶ کتاب توصیه شده کاربران بوکاپو برای آغاز تغییر در سال نو

سال نو بهانه‌ای است برای تغییر در زندگی؛ به همین بهانه بوکاپو، ۶ کتاب بسیار کاربردی برای شروع این تغییر را که از طریق کاربران بوکاپو به دست آمده است به شما پیشنهاد می‌کند. جالب است بدانید که این کتاب‌ها هم در زمینه طرز فکر مبتنی بر تغییر و هم در زمینه کاربردی هستند، بنابراین این کتاب‌ها در کنار هم می‌تواند مجموعه‌ای بسیار کاربردی برای ایجاد تغییر در سطح زندگی تلقی شود.