7 کتاب توصیه شده توسط بنیان‌گذار مایکروسافت، بیل گیتس

کتاب‌هایی که مطالعه آن‌ها توسط بیل گیتس، بنیان‌گذار مایکروسافت، به افرادی که خواهان ایجاد تغییری مثبت و منحصر به فرد در زندگیشان هستند، پیشنهاد شده است. مطالعه این خلاصه کتاب‌ها را در بوکاپو از دست ندهید.