چهار کتاب که حالتان را بهتر می‌کند

وقتی که زندگی روی تلخش را به ما نشان می‌دهد و با تمام تلاشی که می‌کنیم پیشرفتی حاصل نمی‌شود؛ زمانی که اراده و انگیزه خود را برای ادامه از دست داده‌ایم، یک داستان الهام‌بخش از افرادی که قبلا در شرایط مشابهی قرار داشته‌اند می‌تواند انگیزه ما را دوباره شارژ کند. این مجموعه کتاب الهام‌بخش برای زمان‌های ناامیدی ماست، آن را از دست ندهید.