کتاب‌هایی که شما را عاشق شغلتان می‌کند

این روز‌ها بسیاری از افراد به شغل خود فقط به صورت روزمره و برای رفع نیازهای مالی نگاه می‌کنند و این موضوع بهره‌وری و انگیزه افراد برای ادامه را تحت تاثیر قرار داده و حتی به شرکت‌ها هم ممکن است صدمه وارد کند. با کتاب‌های معرفی شده در این مجموعه دست از کارهایی که به آن علاقه ندارید بکشید و عاشق شغلتان شوید.