پنج کتاب برای شروع کتاب‌خوانی

اگر هنوز در خواندن کتاب‌ها دچار شک و تردید هستید، بالاخره باید از جایی شروع کنید. در این مجموعه کتاب پیشنهادات خوبی برای آغاز کتاب‌خوانی برایتان داریم.

اپلیکیشن بوکاپو
کاربردی‌ترین اپلیکیشن مطالعه
خلاصه صوتی و متنی برترین کتاب‌ها