7 کتاب برای بهبود روابط عاشقانه

روابط عاشقانه و عاطفی، یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر زندگی تمام انسان‌هاست. اما برای «ایجاد» و مهم‌تر از آن، «نگه داشتن» یک رابطه سالم و ایده‌آل، لازم است تا مهارت‌های لازم در این زمینه را یاد بگیریم. این 7 خلاصه کتاب منبعی ارزشمند برای کسب این مهارت است؛ چرا که روابط عاشقانه را به طور جامع و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.