انگیزه خود را بازیابی کنید

حلقه گمشده این روزهای زندگی خیلی از افراد، انگیزه و توان دنبال کردن اهدافشان بدون خستگی و توقف است. کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که به مسیر خود ایمان داشته و با خیل عظیم موانع و ناملایمتی‌های روزگار روبه‌رو شده و آن‌ها را از سر راه بردارد. این مجموعه کتاب ما را برای بازیابی انگیزه و حرکت در مسیر خود یاری می‌کند.