کتاب‌هایی برای شروع کسب و کار

ممکن است هر روز با ایده‌های زیادی در زندگی در روزمرگی خود مواجه شوید یا حتی ایده‌های تجاری‌ای در سر داشته باشید که آرزوی عملی کردن آن‌ها همیشه با شما بوده است. این مجموعه کتاب به شما کمک می‌کند که بدون آنکه بی‌گدار به آب بزنید ایده‌های خود را برای عملی شدن بسنجید و دست به اقدام درست بزنید.