4 کتاب از نیکلاس طالب که از نقش پر اهمیت شانس و احتمال می‌گوید

مجموعه خلاصه کتاب‌های نسیم نیکلاس طالب، نظریه‌ها و رویکرد او را به علم احتمالات و شانس بیان می‌کند. طالب در این 4 کتاب، زوایای مختلف شانس و رویدادهای تصادفی را مورد بررسی قرار داده و نقش آن را در تصمیم‌گیری و دستاوردهای مختلف توضیح می‌دهد.