۷ کتاب برای یادگیری اصول برنامه‌ریزی

گاهی پیش می‌آید که خودمان را وسط انجام کاری می‌بینیم که در الویتمان نیست. گاهی نمی‌دانیم از کجا باید شروع به سر و سامان دادن کارهایمان کنیم یا برای انجام کاری دو ساعت زمان در نظر می‌گیریم، اما کل روز مشغول آن می‌شویم. برنامه‌ریزی یعنی تمرکز روی چیزهای درست در زمان مناسب. با کمک این مجموعه کتاب ارزشمند، کنترل زمان و تمرکزتان را بدست بگیرید و برنامه‌ای بریزید که به راحتی از پس انجام آن برآیید.