کتاب‌هایی برای مدیریت بهتر کارها

وقتی تعداد کارهایی که باید انجام دهیم زیاد می‌شود، ناخودآگاه مدیریت و برنامه ریزی برای انجام آن کارها دشوار شده و در نتیجه میزان کارآمدی و بهره‌وری ما در انجام کارهایمان به شدت افت می‌کند. این مجموعه کتاب به ما کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از تکنیک‌ها و مفاهیم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کارایی و بهره‌وری خود را بالا ببریم.