۵ کتاب که از هدر رفتن زندگیتان جلوگیری می‌کند

همه افراد موفق دنیا برای آینده خود هدف داشتند. اگر نتوانیم برای خود اهداف درست و قابل دسترس تعیین کنیم و در رویاهای خود غرق شویم، زندگی خود را هدر داده‌ایم. این مجموعه کتاب شما را در راستای زندگی هدفمند همراهی می‌کند.