چگونه تاثیرگذار صحبت کنیم؟

تاثیرگذاری و هنر متقاعد‌کردن به هیچ عنوان ذاتی نیست. بلکه مهارتی شگفت‌انگیز است که هرکسی می‌تواند به راحتی آن را یاد بگیرد. تک‌تک کلماتی که ما به کار می‌بریم می‌تواند ما را به قله یا قعر ببرد. پرسش اساسی این است که با هرکسی، کجا و چگونه صحبت کنیم تا پاسخ دلخواهمان را دریافت کنیم؟ این مجموعه کتاب می‌تواند مثل یک کارگاه آموزشی شما را تا رسیدن به گفتگوی موفقیت‌آمیز همراهی کند.