8 کتاب برای رشد مهارت‌های فردی

در اکثر مواقع، هیچ کس و هیچ چیز، مسیر رشد و پیشرفت ما را سد نکرده است؛ بلکه این خودمان هستیم که توانایی‌های‌مان را دست کم گرفته و دست از تلاش برای رسیدن به رویاها و اهداف‌مان برمی‌داریم. با مطالعه این 8 کتاب، می‌توانیم طرز فکر و عادات خود را اصلاح کرده و با کمک خودشناسی، در مسیر تحقق اهداف‌مان قدم برداریم.