رشد، یادگیری و پیشرفت فردی

اگر در نگاه شما پیشرفت کردن تنها با تلاش زیاد امکان‌پذیر است، کتاب‌های این مجموعه می‌توانند آینده‌تان را متحول کنند. زیرا عواملی وجود دارند که می‌توانند بی‌سر‌و‌صدا نتیجه تلاش‌هایتان را بر باد دهند. انتخاب اهداف اشتباه، تاب نیاوردن در شرایط سخت، ارائه نتایج زحماتتان در زمان نامناسب و به شیوه نادرست، کمال‌گرایی، اهمال‌کاری و تصمیمات غلط تنها بعضی از این عوامل مخرب‌اند. در کتاب‌های این مجموعه می‌توانید این عوامل را پیدا کنید، برای رهایی از هرکدام، راهکارهای مؤثری بیابید و به دستاوردهای درخشان در مسیر پیشرفت برسید.