۶ کتاب که در کنار مدیتیشن باید بخوانید

در این دنیای شلوغ و پُرتکاپو که روز‌به‌روز، ما را بیشتر درگیر خودش می‌کند، یکی از نجات‌بخش‌ترین کارها مراقبه است. مراقبه، ما را دوباره به خودمان می‌رساند و نمی‌گذارد که در این هیاهو گم شویم. در این میان، مطالعه برخی کتاب‌ها هم بسیار به بالا رفتن کیفیت این تمرین ذهنی کمک می‌کند؛ مانند این مجموعه ۶ جلدی که در بوکاپو در دسترستان قرار گرفته‌است.