١٢ کتاب برای بهبود جنبه‌های مختلف ذهن

معمولا با مرکز فرماندهی بدنتان به چه چالش‌هایی برمی‌خورید؟ از اینکه مطالب را دیر یاد می‌گیرید ناراضی هستید و یا اینکه اطلاعات مهم و خاطراتتان را فراموش می‌کنید؟ شاید گاهی نیز از شنیدن صدای سرزنشگر ذهنتان کلافه و مستاصل می‌شوید! برای هر مشکلی که با عملکرد ذهنتان داشته باشید، راهکارهای زیادی در این مجموعه کتاب وجود دارد.