از نو ساختن باورها، ارزش‌های فردی و سبک زندگی

قوانین زندگی هریک از ما را چه کسی تعیین کرده است؟ بسیاری از ما بدون اینکه آگاه باشیم، با بایدها و نبایدهای والدین و جامعه زندگی می‌کنیم. به همین دلیل بار ناتوانی‌ها و محدودیت‌های آن‌ها را نیز به دوش می‌کشیم. این مجموعه کتاب کمکتان می‌کند ارزش‌های فردی خودتان را بیابید، محدودیت‌ها را از سر راهتان بردارید، مرزهای ذهنتان را گسترش دهید و به سبک منحصر به فرد خود زندگی کنید.