۶ کتاب برای یادگیری مهم‌ترین مهارت های فردی

گاهی برخی بی‌نظمی‌ها در زندگیمان چنان بدیهی و عادی به نظر می‌رسند که حتی با وجود دردسرهایی که برایمان درست می‌کنند، باز هم به مدیریت و تغییرشان فکر نمی‌کنیم. امّا یک لحظه به این بیندیشید که اگر می‌توانستید با کمی برنامه‌ریزی و یادگیری چند مهارت، زندگیتان را شسته‌رفته‌تر کنید چه می‌شد؟ خواندن این مجموعه می‌تواند شروع خوبی برای همه ما باشد.