سه شنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۱
4 دقیقه

آینده متاورس (دنیای آباد فردا یا ویرانه‌ای در مسیر فراموشی؟)

پیش‌بینی آینده متاورس که هیچ، تصور انسان‌ها از آینده خودشان نیز دائماً در حال تغییر...

233
سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
5 دقیقه

تفکر استراتژیک، قطب‌نمای موفقیت

بدیْ دنیا را فرا گرفته است. نیروهای تاریکی، قهرمانان ما را از هر سو محاصره...

43