چرا احساس خجالت را تجربه می کنیم
یکشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
9 دقیقه

ریشه احساس خجالت چیست و چگونه با آن مواجه شویم؟

یکی از خاطره‌هایتان را که سبب احساس خجالت (embarrassment) شدید در شما می‌شود به یاد...

1072