مجله بوکاپو | بوکاپو

ده مهارت مدیریت که هر رهبر قدرتمند باید بلد باشد

ده مهارت مدیریت که هر رهبر قدرتمند باید بلد باشد

زمان مطالعه: 7 دقیقه هیچکس رهبر...

1 دیدگاه

بدبینی و ریشه کن کردن آن

بدبینی و ریشه کن کردن آن

زمان مطالعه: 4 دقیقه با این...

چگونه در هر شرایطی سر وقت حاضر شویم

چگونه در هر شرایطی سر وقت حاضر شویم

زمان مطالعه: 3 دقیقه این تکنیک‌ها...