بهبود سلامت جسمی و روانی

گاهی زندگی روی خوشش را نشانمان نمی‌دهد. همه‌چیز به‌هم می‌ریزد و دیگر نمی‌توانیم آن‌طور که باید به ذهن و جسممان توجه کنیم. خسته می‌شویم، درست نمی‌خوابیم، مضطرب می‌شویم و سرانجام به کمک نیاز پیدا می‌کنیم.

درست است که معمولاً آن فردی که بهتر از همه می‌تواند ما را کمک کند خودمان هستیم؛ اما بگذارید ما هم کنارتان باشیم‌. مجموعه کتاب پیش‌رو اینجاست تا شما را در مسیر کمک به سلامت جسمی و روانیتان یاری کند.